barlinek BARLINEK
Barlinek barlinek
Menu główne
Moje Miasto
Historia Barlinka
Barlinek z lotu ptaka
Barlinek nocą...
Barlinek wczoraj i dziś
Ciekawostki z Barlinka
Gdzie to jest?
730 lat Barlinka - film
Niezbędnik
Ważne telefony
Przegląd prasy
Puls Barlinka
Echo Barlinka
Zamówienia na telefon
Pizza na telefon
VIP Pizza
Pizzeria Verona
Pizzeria Wielkopolanka
Na Murze Bar&Grill
Komunikacja
Logowanie
Polecamy
XXVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj Email
Oceny: / 7
KiepskiBardzo dobry 
06.11.2008.

Image
Sesja Rady Miejskiej
Informacja o najważniejszych sprawach poruszanych w czasie posiedzenia. SPRAWY RÓŻNE - Radny Zbigniew Blezień z dużą troską wypowiedział się na temat niszczejącej bazy sportowej. Poinformował on o możliwości wybudowania do czerwca 2009 roku nowego boiska piłkarskiego przy ZSP nr 1.

Jeżeli warunki i pozwolenia będą wydawane w krótkich terminach to jest duża szansa na zrealizowanie tej inwestycji. Zaapelował też o zamykanie stadionu wieczorem i w nocy w celu uniemożliwienia samowolnego korzystania z obiektu. Przekazał też na ręce p.Zenona Wróblewskiego ufundowaną przez siebie kłódkę z łańcuchem. ;-)

REMONTY W BUDYNKACH BTBS – RM nie zaakceptowała zmian w budżecie Gminy na 2008 rok polegających na zmianie przeznaczenia pieniędzy z termomodernizacji na cele remontowe.

PODATKI – projekty zmian (podwyższenia) podatków nie uzyskały akceptacji RM. Projekt dotyczący ulg podatkowych został uchwalony.

USUWANIE AZBESTU – RM przyjęła uchwałę dotyczącą refundacji 80% kosztów demontażu wyrobów azbestowych w latach 2009 – 2013.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – pod tym zagadkowym terminem kryje się projekt pozwalający 60-ciu biednym lub pokrzywdzonym przez los rodzinom (mieszkańcom Gminy) uzyskać sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Kwota projektu – 645 tysięcy zł miałaby być pokryta w 85% (prawie 550 tys.zł) z funduszy unijnych. Projekt uchwały nie uzyskał akceptacji RM.

STRAŻ MIEJSKA – projekt uchwały nie został zaakceptowany przez RM. Podstawowe informacje na temat kosztów funkcjonowania nowej jednostki zostały zebrane na podstawie informacji z Dębna i Myśliborza, gdzie Straż Miejska już istnieje. Jednak mimo wcześniejszych deklaracji o poparciu dla tej inicjatywy Burmistrza i konsultacji z komendantem policji, uchwały nie przyjęto.

RM wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu terenu kilka działek u zbiegu ulic Przemysłowej i Szosowej. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na obecnie niewiadome przeznaczenie działek. Burmistrz wyjaśnił, że w umowie dzierżawy zostaną ustalone szczegółowe warunki zagospodarowania działek na cele nie uciążliwe dla mieszkańców „Osiedla Przemysłowa”.

REKLAMA

Dużo polemiki wywołał projekt uchwały w sprawie udzielenia służebności gruntowej (dotyczy obecnej drogi wewnętrznej między budynkami SM DOM oraz terenu nowo wybudowanego przez SM DOM parkingu) na dojazd do działki objętej przez BTBS. Spór dotyczy praw do gruntu dzierżawionego przez SM DOM i pokrycia przez Gminę kosztów budowy parkingu. Uchwała nie została podjęta pomimo wcześniejszej akceptacji przez RM budowy budynku wielorodzinnego przez BTBS. Brak gwarancji dojazdu do planowanego budynku powoduje wstrzymanie prac nad dokumentacją i uzgodnieniami technicznymi. Prawdopodobnie Gmina poniesie straty z tytułu kar umownych za opóźnienie złożenia dokumentów do pozwolenia na budowę. Przewidywane straty wynoszą około 34 tysiące złotych. Miejmy nadzieję, że mimo odłożenia przez Radę Miejską decyzji w sprawie służebności gruntu BTBS jednak uzyska kredyt i powstaną nowe mieszkania w Barlinku. Dlaczego jedyny dojazd do budowy zaplanowano przez drogę osiedlową? Wielkie ciężary transportowane na plac budowy nie wpłyną pozytywnie na tą drogę. Ponadto należy się zastanowić, czy ponad setka samochodów nowych lokatorów nie spowoduje wzrostu niebezpieczeństwa na osiedlu, szczególnie dla lokatorów budynków 11 Listopada 8, 9, 10 i 11?

MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA BARLINKA” przyznano osobom:
- Stanisław Grabowski
- Stanisław Mitręga
- Wiesław Kulczewski
- Hieronim Skolimowski
- Zdzisław Mazur
- Franciszek Wojnowski

Do niecodziennego wystąpienia doszło w czasie jednej z przerw. Nie dopuszczona do głosu obywatelka naszego miasta próbowała mimo tego przedstawić tragiczną sytuację innej osoby pozostającej bez środków do życia. Sprawa z pewnością powinna trafić do OPS, a nie na posiedzenie RM. Czemu jednak odmówiono tej mieszkance głosu skoro na wcześniejszych sesjach wielokrotnie jej tego głosu udzielano? Może nie doszłoby do nieprzyjemnej awantury gdyby ktoś wyjaśnił emerytowanej i schorowanej mieszkance Barlinka co powinna zrobić w kierunku załatwienia sprawy?


Odsłon: 5423 | Drukuj

Komentarze (7)
1. 30-12-2008
 
XXVIII sesja Rady Miejskiej
Jak zapewnić sobie służebność drogi  
Piotr Rola 08-11-2008, ostatnia aktualizacja 08-11-2008 06:38  
Ustanowienie służebności przełamuje zasadę, iż właściciel nieruchomości sąsiedniej może w sposób niczym nieograniczony korzystać ze swojego władztwa nad rzeczą 
 
autor zdjęcia: Robert Gardziński 
źródło: Fotorzepa 
+zobacz więcej 
Służebność drogi koniecznej, zgodnie z kodeksem cywilnym, jest ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na umożliwieniu właścicielowi nieruchomości niemającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej korzystania z nieruchomości sąsiednich, które taki dostęp mają. Może on wystąpić z takim roszczeniem do właścicieli nieruchomości sąsiednich. 
Według k.c. przesłanką wystarczającą do wystąpienia jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (nie musi to być zupełny brak). Jest on zaś nieodpowiedni, jeżeli wyjazd z nieruchomości przylegającej do drogi publicznej stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 lipca 1999 r., sygn. II CKN 786/ 98).  
Odpowiedniość dostępu oznacza łączność umożliwiającą normalne, gospodarcze korzystanie z nieruchomości. Dokonując oceny tej odpowiedniości, należy brać pod uwagę dostęp ze względu na rodzaj inwestycji planowanej na nieruchomości. Aby uzyskać prawo służebności, wystarczy, że droga jest zbyt wąska, bardzo okrężna bądź przebiegająca w trudnym terenie itd.
 
winnY
2. 30-12-2008
 
XXVIII sesja Rady Miejskiej
Jakie wynagrodzenie za służebność 
jaga 18-02-2008, ostatnia aktualizacja 18-02-2008 14:29  
Czy w związku z ustanowieniem przez sąd służebności drogi koniecznej sąd może przyznać wynagrodzenie okresowe (miesięczne) wraz z wynagrodzeniem jednorazowym? Czy są jakieś zasady rządzące tym zagadnieniem (wynagrodzenie jednorazowe, okresowe czy łączone)? Jakieś stanowisko doktryny czy też orzecznictwa? (nazwisko do wiadomości redakcji) 
Odpowiada Brunon Paul, radca prawny z Krakowa 
 Służebność drogi koniecznej ustanawiana jest wtedy, gdy nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Właściciel sąsiedniej działki, która taki dostęp ma, umożliwia wtedy przejście i przejazd przez swoją posesję. Jego działka staje się wtedy nieruchomością obciążoną, a działka, na rzecz której ustanowiono służebność  władnącą.  
Właściciel nieruchomości obciążonej zawsze ma prawo do wynagrodzenia stanowiącego rodzaj rekompensaty za ograniczenie wykonywania prawa własności. Dodatkowo, jeśli poniósł szkodę, może żądać odszkodowania. Potwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu z 8 maja 2000 r. (sygn. V CKN 43/2000).
 
winnY
3. 30-12-2008
 
XXVIII sesja Rady Miejskiej
Co to jest służebność i jak ją ustanowić 
Paweł Wrześniewski 20-05-2008, ostatnia aktualizacja 20-05-2008 07:11  
Służebność jest prawem obciążającym nieruchomość. Może przysługiwać właścicielowi jednej nieruchomości w stosunku do właściciela innej 
W takim wypadku jest określana mianem służebności gruntowej. Jedna nieruchomość nazywana jest wówczas władnącą, druga  obciążoną. 
Są trzy rodzaje służebności. Po pierwsze, może polegać na tym, że właściciel nieruchomości władnącej ma prawo korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Najbardziej typowym przykładem tej służebności jest możliwość przejazdu przez cudzą nieruchomość. 
Drugi rodzaj sprowadza się do tego, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań.  
Trzecia możliwość to ustanowienie prawa polegającego na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności. 
Są też inne służebności przysługujące wskazanej z imienia i nazwiska osobie. Nazywa się je osobistymi. Do treści ich stosowane są odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. 
Z przepisów wynika, że do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności. Służebność jest rodzajem takiego prawa. Potrzebne będzie zatem zawarcie umowy, przy czym dla oświadczenia właściciela nieruchomości obciążonej potrzebna będzie forma aktu notarialnego. Warto też zadbać o ujawnienie służebności w księdze wieczystej nieruchomości. 
Podstawa prawna: art. 285  304 i 244  245 w zw. z art. 159 kodeksu cywilnego 
Rzeczpospolita
 
winnY
4. 30-12-2008
 
XXVIII sesja Rady Miejskiej
Gdy brak odpowiedniego dostępu 
Jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, art. 145 k.c. upoważnia jej właściciela do wystąpienia do sądu z żądaniem wobec właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej, czyli drogi koniecznej. Sąsiadom tym należy się wynagrodzenie. Droga ta musi być przeprowadzona z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które ma prowadzić. Musi też m.in. uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. 
 
 
Podczas wytyczania drogi koniecznej należy uwzględnić nie tylko aktualny charakter nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej, ale także ewentualne przyszłe jej przeznaczenie 
Taki ważny wniosek płynie z postanowienia Sądu Najwyższego z 8 maja 2008 r. (sygn. V CSK 570/07).
 
winnY
5. 06-11-2008
 
Ha ha ha
Ha hahaha . Straż miejska - następnych kilku darmozjadów na naszym garnuszku!!!!
 
Królik
6. 06-11-2008
 
Ha ha ha
aha to po straży ?
 
Opozycja
7. 06-11-2008
 
Ha ha ha
A o obwodnicy ani słowa bo po co.
 
Milunia

  • Tylko zarejestrowanii użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
  • Zauważyłeś błąd w serwisie, a może masz jakąś sugestię? Zgłoś go tutaj.
  • Za wszelkie uwagi będziemy bardzo wdzięczni.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team

 
Sondy
Czy gmina powinna po raz kolejny wesprzeć finansowo policję?
 
Reklama
Ogłoszenia
Sprzedam dom na wsi z ogrodem
Sprzedam wózek dla lalek
Telefon MaxCom MM822BB gwarancja! cena 100 zł
MATIZ 2000 ROK - sprzedam
Odkurzacz wodno-piorący
Fotorelacje
Ostatnie komentarze
27.02.07:56
 POLICJA ZNOWU W POTRZEB
(10 komentarzy)
26.02.21:31
 BRATEK TRZYMA KCIUKI ZA
(1 komentarz)
26.02.20:16
 Wszystko co dobre... cz
(1 komentarz)
26.02.17:16
 ZLIKWIDUJĄ PODSTAWÓWKĘ?
(11 komentarzy)
25.02.17:55
 Kolorowy oddział
(2 komentarze)
Polecamy
Redakcja serwisu barlinek24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów, komentarzy do nich, jak również wpisów na forum.
Wszystkie zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i upublicznienia ich bez wiedzy i zgody autora.
Niezależny Portal Internetowy S.C. - Rok założenia 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.