barlinek BARLINEK
Barlinek barlinek
Menu główne
Moje Miasto
Historia Barlinka
Barlinek z lotu ptaka
Barlinek nocą...
Barlinek wczoraj i dziś
Ciekawostki z Barlinka
Gdzie to jest?
730 lat Barlinka - film
Niezbędnik
Ważne telefony
Przegląd prasy
Puls Barlinka
Echo Barlinka
Zamówienia na telefon
Pizza na telefon
VIP Pizza
Pizzeria Verona
Pizzeria Wielkopolanka
Na Murze Bar&Grill
Komunikacja
Logowanie
Polecamy
XX Sesja Rady Miejskiej Drukuj Email
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
06.03.2012.

Image
XX Sesja Rady Miejskiej
W przedostatnim dniu lutego 2012 roku, w Sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej. W sesji uczestniczyli również kierownicy referatów Urzędu Gminy z Burmistrzem i Panią Wiceburmistrz na czele, dyrektorzy spółek gminnych, komendant barlineckiej policji, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy.

Image video

Przedstawiamy najciekawsze punkty porządku obrad:

Zapytania i wolne wnioski:
- Radny Cezary Michalak pytał w imieniu mieszkańców o przeznaczenie środków pochodzących z opłat za posiadanie psów i przekazał informację, że właściciel nie ma możliwości sprzątania po nich idąc np. do parku; przypuszczał, że chodzi o rękawiczki jednorazowe. Stwierdzenie to spotkało się z żywą reakcją sali. Radny przedstawił również kilka zdjęć pojazdu parkującego przy rynku od ponad roku. Pojazd nie jest podobno zarejestrowany i ubezpieczony, a na dachu posiada reklamę. Radny pytał o możliwość wszczęcia procedury usunięcia tego pojazdu z rynku, tym bardziej, że to miejsce nie jest przeznaczone na reklamę w naszej gminie. Trzecie pytanie dotyczyło przeznaczenia schodów schodzących do jeziora przy ulicy Strzeleckiej.

- Radny Romuald Romaniuk wnioskował o czytelną informację na temat przyczyn wzrostu podatków w 2012 roku i wywieszenie jej na tablicach informacyjnych w sołectwach.   (Wzrost opłat za użytkowanie wieczyste szczególnie dotknął będących w podeszłym wieku mieszkańców terenów wiejskich. Wiele osób znajduje się obecnie w dramatycznej sytuacji.)

- Radny Roman Wilk wnioskował o pilny remont drogi Mostkowo-Kornatka, gdzie obecnie przejazd nie jest możliwy oraz o przywrócenie do stanu pierwotnego drogi Mostkowo-Podgórze po wykonaniu inwestycji wodociągowej. Ponadto wnioskował o przywrócenie pełnej przejezdności drogi między domkami szeregowymi, a parkiem wiejskim w Mostkowie i naprawę drogi gminnej graniczącej z drogą zarządzaną przez ANR. Radny pytał również o obecny etap remontu drogi gminnej do domków przy szkole w Mostkowie.

REKLAMA


- Radny Eugeniusz Trafalski prosił o interwencję gminy u właścicieli dróg powiatowych i wojewódzkich w sprawie pilnych napraw pozimowych oraz zadał pytanie o możliwość rozłożenia przez gminę na raty opłat i podatków.

- Radny Mariusz Maciejewski pytał o realizację ławek i pojemników na odpady przy ulicy Kombatantów w kierunku ulicy Szosowej.

- Radna Teresa Pietrasik przekazała informację o tragicznej sytuacji niektórych mieszkańców, których emerytury lub renty są niższe od opłat podatkowych, które mają wnieść do gminy.

- Radny Łukasz Stankiewicz zwrócił uwagę na problem bezrobocia w naszej gminie (ponad 1000 osób bezrobotnych!!) i Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zauważył, że od końca 2010 roku odbyło się pięć posiedzeń rady, a byliśmy tylko raz reprezentowani. Więcej na ten temat.

- Pan Jerzy Karolak (sołtys Dzikowa) – poruszył problem melioracji na terenach wiejskich oraz kolejny raz zwrócił uwagę na zaniedbania przez gminnych urzędników podczas remontu drogi nr 156 i budowy przystanku autobusowego. Podkreślił on również nierównomierne i niesprawiedliwe dzielenie środków remontowych pomiędzy wsie.

- Pan Mirosław Przyborowski poruszył temat sprawozdań z pracy w roku 2011 poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Barlinku i braku w nich w jakiejkolwiek formie zainteresowania sprawami rolnictwa. Ponadto postawił pytanie, czy w świetle zarzutów postawionych w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej np. w sprawie hali przy ulicy Gorzowskiej, nie powinno zostać wszczęte dalsze postępowanie.

Odpowiedzi na zapytania:

 

Zmiany budżetu na 2012 rok – Rada Miejska przyjęła autopoprawkę Burmistrza do projektu uchwały mającą na celu przeznaczenie kwoty ponad 150 tys. złotych na zabezpieczenie budynku przy ulicy Rynek 5, który decyzją Inspekcji budowlanej zagraża bezpieczeństwu. Wraz z autopoprawką RM przyjęła projekt uchwały dotyczący zmian budżetu na 2012 rok.

W siódmym punkcie porządku obrad RM wyodrębniła w budżecie środki stanowiące Fundusz Sołecki.
W kolejnym punkcie Rada zajęła się projektem uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Zgodnie z uchwałą użytkownicy wieczyści mogą skorzystać z 70% bonifikaty od opłaty, z 99% bonifikaty gdy wnieśli opłatę z jednorazowo oraz z 90% bonifikaty gdy grunt jest we władaniu spółdzielni mieszkaniowych.

W 18 punkcie porządku obrad przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej przedstawili sprawozdania z działalności w 2012 roku. Duże zainteresowanie wzbudziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w części dotyczącej terenów potartacznych. Komisja podczas siedmiu kontroli wykazała bardzo dużo uchybień i nieprawidłowości.

MIKA

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
5. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
oraz Przeciwdziałania Przemocy za 2011 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Barlinek oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 611/7.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Strąpie
– działka nr 8/75.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek – działka nr 233/10.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
– działki nr: 10/1, 10/2, 10/5 i 470/2.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością drogową
– działka nr 128 w Moczydle.
14. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek – działki nr: 2123, 459, 465/2.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą – działka 583.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku.
17. Projekt uchwały w sprawie zawierania porozumień z innymi gminami dotyczących zwrotu dotacji udzielonej wychowankom niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
18. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej za 2011 rok.
19. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Image
Rys. Wojciech Adamiok

 


Odsłon: 3273 | Drukuj

Komentarze (1)
1. 09-03-2012
 
Jakie odchody psie,jakie schody,jaka trzcina która zasłania jezioro???Siwek wpłacił 500.000 pln do gminy czy nie!!!Zygmunt zapewniał że najemca wpłacił kaucje! więc pytanie wpłacił czy nie wpłacił ? Burmistrz kłamał czy nie?.Bo jeśli nie wpłacił to cała Rada włącznie z burmistrzem do wymiany!!!
 
del2

  • Tylko zarejestrowanii użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
  • Zauważyłeś błąd w serwisie, a może masz jakąś sugestię? Zgłoś go tutaj.
  • Za wszelkie uwagi będziemy bardzo wdzięczni.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team

 
Sondy
Czy gmina powinna po raz kolejny wesprzeć finansowo policję?
 
Reklama
Ogłoszenia
Sprzedam dom na wsi z ogrodem
Sprzedam wózek dla lalek
Telefon MaxCom MM822BB gwarancja! cena 100 zł
MATIZ 2000 ROK - sprzedam
Odkurzacz wodno-piorący
Fotorelacje
Ostatnie komentarze
27.02.07:56
 POLICJA ZNOWU W POTRZEB
(10 komentarzy)
26.02.21:31
 BRATEK TRZYMA KCIUKI ZA
(1 komentarz)
26.02.20:16
 Wszystko co dobre... cz
(1 komentarz)
26.02.17:16
 ZLIKWIDUJĄ PODSTAWÓWKĘ?
(11 komentarzy)
25.02.17:55
 Kolorowy oddział
(2 komentarze)
Polecamy
Redakcja serwisu barlinek24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów, komentarzy do nich, jak również wpisów na forum.
Wszystkie zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i upublicznienia ich bez wiedzy i zgody autora.
Niezależny Portal Internetowy S.C. - Rok założenia 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.