barlinek BARLINEK
Barlinek barlinek
Menu główne
Moje Miasto
Historia Barlinka
Barlinek z lotu ptaka
Barlinek nocą...
Barlinek wczoraj i dziś
Ciekawostki z Barlinka
Gdzie to jest?
730 lat Barlinka - film
Niezbędnik
Ważne telefony
Przegląd prasy
Puls Barlinka
Echo Barlinka
Zamówienia na telefon
Pizza na telefon
VIP Pizza
Pizzeria Verona
Pizzeria Wielkopolanka
Na Murze Bar&Grill
Komunikacja
Logowanie
Polecamy
Relacja z XXIII Sesji Rady Miejskiej Drukuj Email
Oceny: / 4
KiepskiBardzo dobry 
18.06.2012.

Image
XXIII Sesja RM
Dnia 31 maja 2012 roku w Sali posiedzeń Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej. Tradycyjnie przedstawiamy najważniejsze punkty porządku obrad.

 

Zapytania i wolne wnioski.
- Radna Maria Piotrowska złożyła wniosek o zamontowanie na Rynku Miejskim oraz przy CIT stojaków do parkowania rowerów.

- Radny Zbigniew Blezień złożył wnioski: o przycięcie wysokich drzew rosnących przy stadionie miejskim wzdłuż brzegu jeziora, o poprawę bezpieczeństwa oraz stanu estetycznego terenu przy Przedszkolu Miejskim przy ulicy Podwale oraz wniosek o naprawę drogi betonowo-żużlowej przy ulicy Przemysłowej 6 w rejonie pojemników na śmieci.

- Radny Romuald Romaniuk przedstawił zapytanie dotyczące elektrowni wiatrowych oraz ponowił wniosek nt. remontu świetlicy w Dzikowie.

- Radny Eugeniusz Trafalski pytał o budowę boiska przy placu zabaw w miejscowości Krzynka.

- Radny Mariusz Maciejewski zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia częstotliwości opróżniania w okresie wiosenno-letnim pojemników na butelki plastikowe oraz zadał pytanie nt. eksploatacji kopalni kruszywa w Krzynce.

- Radny Łukasz Stankiewicz złożył wniosek dotyczący zwiększenia intensywności patroli policyjnych w pobliżu przejścia łączącego ulicę Podwale i Górną, ponownie wnioskował o poprawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej za 2011 rok oraz protokołów pokontrolnych zgodnie z zapisami Statutu Gminy.

Więcej w odrębnym artykule >>>

- Pan Mirosław Przyborowski poruszył temat bezpieczeństwa i stanu dróg. Zwrócił on uwagę na nieprzestrzeganie porządku publicznego i nie egzekwowanie go przez policję. Ponadto wykazał niesprawiedliwy podział środków na drogi z budżetu powiatu w stosunku do gminy Barlinek, zwrócił uwagę na zaniedbania zarówno powiatu jak i gminy w bieżącym utrzymaniu dróg oraz niewłaściwą klasyfikację drogi dojazdowej do przysiółka jako drogi dojazdowej do pól.

- Pan Stanisław Opatowicz poruszył temat opieki nad członkami związku kombatantów (49 osób w gminie), zagospodarowania skweru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicy Staromiejskiej, prowizji przy wpłatach na rzecz PWK Płonia – obecnie pobierana jest prowizja od wpłat sięgająca nawet 4 zł, lokalizacji targowiska miejskiego – zaproponował aby przenieść je w pobliże odbudowywanej hali sportowej, przyszłej biblioteki miejskiej.

REKLAMA


- Pani Lidia Bilska pytała o termin umieszczenia kontenerów na odpady segregowane w miejscowościach Janowo i Jaromierki (nie są one obecnie przewidziane w planach).

Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski:
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Zygmunt Siarkiewicz oraz Pani Wiceburmistrz Amelia Pakosz. Prezes PWK Płonia Sp. z o.o. Zbigniew Burdziński, który wyjaśnił przyczyny pobierania opłat oraz poinformował o możliwości bezprowizyjnych wpłat w siedzibie PWK PŁONIA. Przewodniczący RM Dariusz Zieliński odczytał pismo NIK w którym NIK odmawia podjęcia kontroli w gminie oraz przytoczył przepisy regulujące skład Komisji Rewizyjnej i sprawę rezygnacji z pracy w komisji radnej Kowalewskiej.

Szóstym punktem obrad była informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku w gminie Barlinek. Pierwszym mówcą był radny Romuald Romaniuk, który zwrócił uwagę na brak informacji w sprawach karania mandatami (brak informacji gdzie łamano prawo). Radny Michalak pytał o oddelegowanie policjantów na czas EURO2012. Komendant Policji wyczerpująco opowiedział o postępowaniu prowadzonym w przypadkach konieczności wystawienia mandatu karnego.

Więcej na ten temat w odrębnym artykule >>>

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej zostanie wystosowany wniosek do Komendanta Wojewódzkiego o zwiększenie obsady kadrowej policji w Barlinku. Podczas dyskusji podniesiono pewne kwestie, z którymi boryka się nasze miasto lecz zabrakło wniosków i pomysłów na rozwiązanie problemów. 

Siódmym punktem porządku obrad była „Informacja nt. stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Barlinek”. W tej sprawie głos zabrał Radny Eugeniusz Trafalski, który zwrócił uwagę na niską jakość napraw dróg wykonywanych przez samorząd powiatowy, nie wykonywanie koszenia traw na poboczach oraz skrytykował sposób reakcji na zgłoszenia problemów przez obywateli. Z zarzutami dotyczącymi „monitorowania stanu dróg” zgodził się wicestarosta Andrzej Potyra, który przedstawił obecne inwestycje prowadzone przez powiat. Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach omówił bieżące problemy zarządzania drogami wojewódzkimi w gminie Barlinek i zadeklarował, że w miarę posiadanych środków zostanie wykonana nawierzchnia ulic Niepodległości i 1 Maja łącznie z tzw. „cichą” nawierzchnią. Sołtys w Dzikowie zwrócił uwagę na braki oznakowania miejscowości, odprowadzanie dróg opadowych z pasa drogi wojewódzkiej na działki rolne oraz brak zatoczki autobusowej przy drodze wojewódzkiej. Odpowiadając na pytanie Kierownik RD stwierdził, że brak jest możliwości umiejscowienia zatoczki w terenie i w tej sytuacji będzie jedynie możliwość odpowiedniego oznakowania poziomego, które będzie wykonywane w najbliższych dniach.

Rada Miejska podjęła, w większości jednomyślnie, uchwały przewidziane porządkiem obrad.
W 18 punkcie porządku obrad radni zadawali pytania dotyczące:
- Radny Paweł Lewczuk pytał o przyczyny uszkodzenia hydroforu i ceramiki sanitarnej na niedawno oddanym Stadionie Miejskim oraz kosztów dla podatników i odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.
- Radny Eugeniusz Trafalski pytał o sprawy związane z remontem świetlicy w Żydowie.

W sprawach różnych głos zabrała Radna Elżbieta Kasperkiewicz, która omówiła debatę, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod tytułem „Zdrowa kobieta – silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza”, organizowana przez Parlamentarną Grupę Kobiet oraz Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

MIKA 

PORZĄDEK OBRAD XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ:
1) Otwarcie obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4) Zapytania i wolne wnioski.
5) Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
6) Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
7) Informacja nt. stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Barlinek.
8) Zagospodarowanie majątku i nieruchomości będących w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
9) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.
10) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023.
11) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.
12) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Łubianka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 237.
13) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Łubianka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 242.
14) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń usytuowanych w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek – działka nr 565/5.
15) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek – projekty uchwał od nr 1-12.
16) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu – działka nr 584.
17) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
18) Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
19) Sprawy różne.
20) Zakończenie obrad.


Odsłon: 2351 | Drukuj

Komentarze (1)
1. 20-06-2012
 
Z porzadku obrad to pkt,1.i pkt 20.dziekuje.
 
Juliusz45

  • Tylko zarejestrowanii użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
  • Zauważyłeś błąd w serwisie, a może masz jakąś sugestię? Zgłoś go tutaj.
  • Za wszelkie uwagi będziemy bardzo wdzięczni.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team

 
Sondy
Czy gmina powinna po raz kolejny wesprzeć finansowo policję?
 
Reklama
Ogłoszenia
Sprzedam dom na wsi z ogrodem
Sprzedam wózek dla lalek
Telefon MaxCom MM822BB gwarancja! cena 100 zł
MATIZ 2000 ROK - sprzedam
Odkurzacz wodno-piorący
Fotorelacje
Ostatnie komentarze
27.02.07:56
 POLICJA ZNOWU W POTRZEB
(10 komentarzy)
26.02.21:31
 BRATEK TRZYMA KCIUKI ZA
(1 komentarz)
26.02.20:16
 Wszystko co dobre... cz
(1 komentarz)
26.02.17:16
 ZLIKWIDUJĄ PODSTAWÓWKĘ?
(11 komentarzy)
25.02.17:55
 Kolorowy oddział
(2 komentarze)
Polecamy
Redakcja serwisu barlinek24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów, komentarzy do nich, jak również wpisów na forum.
Wszystkie zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i upublicznienia ich bez wiedzy i zgody autora.
Niezależny Portal Internetowy S.C. - Rok założenia 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.