barlinek BARLINEK
Barlinek barlinek
Menu główne
Moje Miasto
Historia Barlinka
Barlinek z lotu ptaka
Barlinek nocą...
Barlinek wczoraj i dziś
Ciekawostki z Barlinka
Gdzie to jest?
730 lat Barlinka - film
Niezbędnik
Ważne telefony
Przegląd prasy
Puls Barlinka
Echo Barlinka
Zamówienia na telefon
Pizza na telefon
VIP Pizza
Pizzeria Verona
Pizzeria Wielkopolanka
Na Murze Bar&Grill
Komunikacja
Logowanie
Polecamy
Relacja z XXIX Sesji Rady Miejskiej Drukuj Email
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
08.10.2012.
Image
Relacja z XXIX Sesji RM
Dnia 27 września 2012r. w Sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku. W sesji tej po raz pierwszy uczestniczyli wybrani 10 września sołtysi Dziedzic – Pani Urszula Miduch oraz Starej Dziedziny – Pan Zbigniew Bryś. Na obrady stawiło się 13 radnych.

Image video 

Najważniejszymi punktami porządku obrad były:
Zapytania i wolne wnioski:
- Radny Eugeniusz Trafalski złożył wnioski do budżetu na 2013 rok w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Ożar, wiaty przystankowej w miejscowości Ożar, oświetlenia ulicznego w miejscowości Rówienko, Jaromierki (1 lampa) i Równo (1 lampa), a zwracając się w stronę radnych powiatowych wnioskował o wykonania spowalniacza na drodze powiatowej w Lutówku (podobnie jak w Łubiance). Radny prosił również o wyjaśnienie jak będzie finansowany remont świetlicy w Żydowie z uwagi na mijające terminy uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskania wsparcia finansowego na remont.

REKLAMA


- Radna Maria Piotrowska wnioskowała o następujące zmiany organizacji ruchu:
 -- Ulica Wodna – pozostawić jeden kierunek ruchu w kierunku od rynku do jeziora
 -- Ulica Wylotowa – zmienić kierunek ruchu na przeciwny do obecnego
 -- Rynek – zakazać parkowania po prawej stronie jezdni od budynku p. Brusilewicza (lodziarnia) do budynku p. Szatkowskiego (Wielkopolanka) z uwagi na problemy ruchu autobusów a także:
 -- Wycięcie chwastów nad murem oporowym i skarpie przy ulicy 31 Stycznia przy ogródkach działkowych oraz utwardzenie fragmentu drogi dojazdowej w tym rejonie.
 -- Wprowadzenie do budżetu na 2013 rok środków na modernizację i utwardzenie ulicy Tunelowej na wysokości posesji nr 39 i 41 oraz uporządkowanie wąwozu na przedłużeniu ulicy Tunelowej gdyż podczas opadów nanoszony jest piach i nieczystości na posesje i zalewane są ogródki.

- Radny Cezary Michalak wnioskował w imieniu mieszkańców o remont chodnika betonowo-polbrukowo-płytkowego przy ul. Słowackiego (fragment od ul. Sienkiewicza do schodów do ul.Pełczyckiej)

- Radny Romuald Romaniuk wnioskował o uwzględnienie w budżecie na 2013 rok środków na oświetlenie w miejscowości Dzikówko, środków na wykonanie dokumentacji dotyczącej boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie (realizacja inwestycji w 2014r), środków na budowę placu zabaw w Nowej Dziedzinie oraz środków na II etap modernizacji drogi wewnętrznej w Rychnowie.

- Radna Elżbieta Kasperkiewicz zabrała głos w sprawie wspólnych patroli radnych i policji w Barlinku.

- Radna Alicja Kowalewska złożyła wniosek o zaplanowanie w budżecie 2013 roku środków na wykonanie placu zabaw na osiedlu przy ulicy Stodolnej.

- Radny Zbigniew Blezień wnioskował, aby w porozumieniu ze Spółdzielnią „Piast” wspólnie zagospodarować teren boiska osiedlowego przy ulicy Przemysłowej, aby teren był bezpieczny i ponownie służył mieszkańcom oraz wnioskował o kompleksowe zajęcie się problemem ulicy Chopina (duży ruch dzieci do szkoły, wąskie chodniki, duży ruch pojazdów, zła nawierzchnia).

- Radny Roman Wilk wnioskował o zabezpieczenie w budżecie na 2013 rok środków na remont drogi gminnej w Mostkowie (dojazd do Kaserni) oraz o wykoszenie zaniedbanego terenu gminnego w Jarząbkach dzierżawionego przez osobę fizyczną, a znajdującego się w środku miejscowości.

- Radny Grzegorz Zieliński ponowił wniosek z poprzedniej sesji dotyczący naprawy nawierzchni ulicy Zielnej i Podgórnej oraz montażu siedzisk na przystankach komunikacji miejskiej

- Pan Mirosław Przyborowski pytał o wskaźnik odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych oraz wypowiedział się temat propozycji zmian podatków przygotowanych na aktualną Sesję RM.

W punkcie „Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski” głos zabrała Pani Wiceburmistrz Amelia Pakosz:

W 6 punkcie obrad głos zabrał Radny Romuald Romaniuk, który zwrócił uwagę na małe zainteresowanie służb komunalnych oczyszczaniem i porządkowaniem terenów wiejskich, w tym szczególnie cmentarzy np. w Rychnowie, a Radny Eugeniusz Trafalski zwrócił uwagę na brak wsparcia dla sołectw w postaci pracowników interwencyjnych szczególnie pomocnych przy wykaszaniu traw na terenach gminnych w obrębie wsi. Z uwagami zgodziła się Pani Burmistrz Amelia Pakosz.
W punkcie „Informacja nt. utrzymania czystości i porządku w Gminie Barlinek” pytania zadawał Radny Romuald Romaniuk, który pytał o wnioski na przyszłość idące w kierunku poprawy stanu czystości oraz jakie są czynione działania w sprawie zapobiegania dewastacjom np. przystanków autobusowych. Skrytykował on w swojej wypowiedzi działalność kierownika referatu odpowiedzialnego za gospodarowanie mieniem komunalnym oraz stwierdził, że działania urzędu są bardzo powierzchowne. Radna Maria Piotrowska pytała o termin powstania przytuliska dla bezdomnych psów i kotów, a Radny Eugeniusz Trafalski prosił o zwiększenie efektywności kontaktów z zarządcami dróg powiatowych szczególnie w sprawach wykaszania poboczy, łatania dziur oraz oczyszczania i odśnieżania. Pani Burmistrz broniła pracowników urzędu i wskazała zapisy sprawozdania mówiące o ilości kontroli i wszczętych dzięki nim spraw związanych z utrzymaniem porządku.

W 13 punkcie porządku obrad radni nie przyjęli uchwały zmieniającej stawki podatku od nieruchomości (głosowanie: 2/7/4)  jak również zmieniającej stawki podatku od środków transportowych (głosowanie: 2/7/4) oraz wprowadzili zmiany dotyczące opłat od posiadania psów (9/2/2).

Na wniosek dyrektorów przedszkoli zmieniono czas realizacji podstawy programowej (dotychczas od 8:00 do 13:00) na godziny 9.00 - 14.00 oraz zwiększono opłatę za wyżywienie w żłobkach do 7 zł za dzień.

Rada Miejska przyjęła projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Barlinek na jednomandatowe okręgi wyborcze do Rady Miejskiej.

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ
1) Otwarcie obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołów z: XXVI, XXVII i XXVIII sesji.
4) Zapytania i wolne wnioski.
5) Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
6) Informacja z działalności spółek: PGK sp. z o.o., BTBS sp. z o.o., PEC sp. z o.o., PW-K sp. z o.o., „Płonia” sp. z o.o.
7) Informacja nt. utrzymania czystości i porządku w Gminie Barlinek.
8) Sytuacja życiowa i problemy ludzi starszych.
9) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.
10) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 r.
11) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023.
12) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13) Projekty uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b) opłaty od posiadania psów,
c) wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
14) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.
15) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gminie Barlinek.
16) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Lipowej stanowiącej własność Gminy Barlinek.
17) Projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr XII/181/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek.
18) Pakiety projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
19) Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
20) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.
21) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów.
22) Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
23) Sprawy różne.
24) Zakończenie obrad.

MIKA


Odsłon: 2970 | Drukuj

Komentarze (4)
1. 09-10-2012
 
bolesne jest to, ze gdy powstawal lacznik przez GT mowilismy jednym churem, ze brak sygnalizacji swietlnej doprowadzi do zagrozenia zycia pieszych "przemykajacych" przez Kombatantow. Dla odczepnego, postawiono swiatelko pulsujace i podswietlony znak, tak jakby mialo to powstrzymac idiotow. Temat wraca jak bumerang i warto by bylo tym razem dobrze sie mu przyjrzec. I nie wpierac mi, ze policja patrolujaca ten odcinek drogi, zalatwi cokolwiek. Czasami mam wrazenie, ze te nasze lokalne inwestycje sa robione dla warszawiakow, bo dla lokalnych wcale nie sa ulatwieniem.
 
Marceli
2. 09-10-2012
 
Opłata za wyżywienie nie została zmieniona tylko w żłobkach, ale też w przedszkolach. 
I zdecydowanie zgadzam się z smutnyy 1980, mieszkańcy GT proszą o sygnalizację świetlną, progi zwalniające i o coś co zwiększy bezpieczeństwo naszych dzieci na tych przejściach!!!!! Nie dosyć, że koło biedronki nie ma porządnego chodnika dla pieszych to jeszcze kierowcy tak zapierdzielają, od strony Jaromierek że dzisiaj znowu o mało nie doszło do wypadku. PROSIMY O INTERWENCJE w tej sprawie.
 
Odeta
3. 08-10-2012
 
Witam, 
może ktoś w końcu pomyśli o światłach na przejściach dla pieszych na Górnym Tarasie na przeciwko Biedronki? Codziennie przechodzą tamtędy dziesiątki dzieci, niejednokrotnie są to 7-8 latki a z dołu i od strony Jaromierek pędzą szaleni kierowcy, tylko patrzeć jak dojdzie do tragedii, wtedy ktoś powie że można było temu zapobiec. Nie dalej jak 4 tygodnie temu doszło przy przejściu dla pieszych obok Isotechu do poważnej stłuczki. Ktoś jechał zbyt szybko z dołu a od strony osiedla włączał się do ruchu inny osobowy samochód i doszło do zdarzenia. W tym przypadku zostały pogięte tylko blachy. Może trzeba w tamtych miejscach postawić progi zwalniające? Proszę w imieniu własnym i naszych pociech o interwencję Radnych na których głosowaliśmy. Pomyślcie o naszych najmniejszych mieszkańcach miasta. Przecież to one dają radość i uśmiech.
 
smutnyy1980
4. 08-10-2012
 
Kilka spostrzezen: 
- zamim ktokolwiek zamocuje siedziska na przystankach, najpierw nalezy uregulowac prawnie miejsca tychze przystankow 
- nie zgadzam sie, aby Miasto ingerowalo w teren spoldzielni, narzucajac swoja wole ws placow zabaw. 
- niech organizacja ruchu w rejonie rynku zajma sie zawodowcy, uwzgledniajac calosc tematyki tj droznosc jezdni, miejsca parkingowe, ograniczenia i utrudnienia. 
- dewastowane przystanki autobusowe winny byc ochraniane przez dodatkowe sily policji, jakie maja sie pojawic w miescie po wspolnych patrolach radnych i bezradnych policjantow. 
- jezeli jest problem z organizacja przytuliska dla psow i kotow, to chcialbym wiedziec na co idzie kasa z podatkow za nasze psy. I dlaczego podatkiem (???) nie sa objete koty, swinki morskie oraz kroliki. O golebiach nie wspomne.
 
Marceli

  • Tylko zarejestrowanii użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
  • Zauważyłeś błąd w serwisie, a może masz jakąś sugestię? Zgłoś go tutaj.
  • Za wszelkie uwagi będziemy bardzo wdzięczni.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team

 
Sondy
Czy gmina powinna po raz kolejny wesprzeć finansowo policję?
 
Reklama
Ogłoszenia
Sprzedam dom na wsi z ogrodem
Sprzedam wózek dla lalek
Telefon MaxCom MM822BB gwarancja! cena 100 zł
MATIZ 2000 ROK - sprzedam
Odkurzacz wodno-piorący
Fotorelacje
Ostatnie komentarze
27.02.07:56
 POLICJA ZNOWU W POTRZEB
(10 komentarzy)
26.02.21:31
 BRATEK TRZYMA KCIUKI ZA
(1 komentarz)
26.02.20:16
 Wszystko co dobre... cz
(1 komentarz)
26.02.17:16
 ZLIKWIDUJĄ PODSTAWÓWKĘ?
(11 komentarzy)
25.02.17:55
 Kolorowy oddział
(2 komentarze)
Polecamy
Redakcja serwisu barlinek24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów, komentarzy do nich, jak również wpisów na forum.
Wszystkie zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i upublicznienia ich bez wiedzy i zgody autora.
Niezależny Portal Internetowy S.C. - Rok założenia 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.