barlinek BARLINEK
Barlinek barlinek
Menu główne
Moje Miasto
Historia Barlinka
Barlinek z lotu ptaka
Barlinek nocą...
Barlinek wczoraj i dziś
Ciekawostki z Barlinka
Gdzie to jest?
730 lat Barlinka - film
Niezbędnik
Ważne telefony
Przegląd prasy
Puls Barlinka
Echo Barlinka
Zamówienia na telefon
Pizza na telefon
VIP Pizza
Pizzeria Verona
Pizzeria Wielkopolanka
Na Murze Bar&Grill
Komunikacja
Logowanie
Polecamy
Relacja z XXXI Sesji Rady Miejskiej Drukuj Email
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 
01.11.2012.

Image
XXXI Sesja Rady Miejskiej
Dnia 25 października 2012 roku w sali posiedzeń na pierwszym piętrze Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Podwale odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej. Poniżej skrót najciekawszych punktów obrad.

Image video

Zapytania i wolne wnioski:
- Radny Eugeniusz Trafalski zgłosił wnioski dotyczące naprawy drogi gminnej w Osinie od drogi powiatowej 2151Z w stronę posesji Państwa Samol, usunięcia kamieni i głazów z pobocza i naprawy drogi gminnej w miejscowości Osina od drogi powiatowej 2151Z do posesji nr 18 oraz pytał o zezwolenia na funkcjonowanie świetlic dla dzieci po 1 stycznia 2012r, w tym świetlic wiejskich. Radny pytał o poprawę nawierzchni brukowej w miejscowości Równo w kierunku atrakcji turystycznej – Jaru Liberta - kiedy i czy będzie wykonana naprawa oraz o sprawę usunięcia drzewa w Osinie przy posesji nr 18.

- Radny Cezary Michalak pytał o los pisma mieszkańców Moczkowa związanego z lokalizacją przystanku autobusowego.

- Radny Roman Wilk złożył wnioski o wyjaśnienie własności chodnika przy posesji Państwa Grabowskich w Mostkowie oraz o ustawienie wiaty przystankowej dla uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Mostkowie przy drodze powiatowej na wysokości strażnicy OSP.

REKLAMA


- Radna Teresa Pietrasik złożyła wniosek o ujęcie w budżecie na rok 2013 budowy świetlicy wiejskiej w Moczydle.

- Radny Romulad Romaniuk ponownie złożył wniosek o naprawę wiaty przystankowej i lustra na skrzyżowaniu w Rychnowie. Ponadto (już jako mieszkaniec) Pan Romaniuk zwrócił się do Burmistrza i postawił zarzut szykanowania i niewłaściwego postępowania względem niego w kwestii wydania koncesji na sprzedaż alkoholu w sklepie wiejskim.

- Radny Grzegorz Zieliński przedstawił wniosek dotyczący niwelacji garbu na ulicy Zielnej na wysokości posesji nr 1 oraz o ujęcie w planie pracy Rady Miejskiej na 2013 rok problematyki rolnictwa na terenie Gminy Barlinek.

- Radny Mariusz Maciejewski zadał pytanie dotyczące stanu inwestycji na terenie firmy HACON i zadymiania osiedla Górny Taras.

- Pani Łucja Wilczyńska zabrała głos w sprawie sprzedaży działek przy ulicy 1 Maja 22 i związanej z tym konieczności likwidacji ogródków, wycinki dużych drzew oraz likwidacji podwórka dla dzieci mieszkańców. Pani Wilczyńska poprosiła Radnych o nie akceptowanie sprzedaży opisywanych działek.

- Pan Zygmunt Kalota w swojej wypowiedzi złożył ustne zażalenie na postępowanie Burmistrza Barlinka, który od ponad 10 lat „bezprawnie wojuje” z Panem Kalotą ignorując prawomocne wyroki na jego korzyść. Ponadto w związku z projektami sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 98/18 i części działki nr 2121/3 zwrócił uwagę, że w świetle posiadanych przez niego wyroków sądu przyjęcie przez Radę Miejską projektów uchwał (punkt 16 porządku obrad) będzie stanowiło rażące naruszenie prawa.

- Pan Mirosław Przyborowski zwrócił uwagę na brak zainteresowania Burmistrza i pracowników Urzędu Gminy tematyką rolną, pytał o możliwość skorzystania mieszkańców Osiny z wybudowanej ostatnio kanalizacji zbiorczej i możliwości podłączenia do niej oraz złożył zastrzeżenia do zachowania się osób z różnych firm pogrzebowych pracujących przy kopaniu grobów na barlineckim cmentarzu, brakiem godności, powagi i właściwego postępowania ze szczątkami osób pochowanych dawniej. Pan Przyborowski zasugerował, że wzorem Myśliborza, kopaniem grobów powinna zajmować się firma komunalna, a nie przypadkowe osoby.

- Pan Ryszard Wiśniak, Radny Rady Powiatu, poruszył temat bezpieczeństwa i porządku w Barlinku, a w szczególności zakłócania ciszy przez klientów pubu „Supersonic”.Odpowiedzi Burmistrza oraz wypowiedź Prezesa PWK Płonia w sprawie kanalizacji:


W punkcie 6 porządku obrad Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury uzupełnionego prezentacją multimedialną. Sprawozdanie zawiera bardzo wiele interesujących informacji oraz danych statystycznych. Przybyli na sesję dowiedzieli się np. że w najbliższych planach jest powstanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zieliński w imieniu mieszkańców i Rady Miejskiej podziękował Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom BOK za całoroczną pracę na rzecz Barlinka i barlineckiej kultury.

Sprawozdanie BOK (pdf) - 11MB

Radni przyjęli Informację o stanie Gminy Barlinek oraz perspektywy rozwoju w aspekcie pozyskiwania nowych inwestorów (pdf).

Radni zapoznali się ze stanem prawnym oraz zagospodarowaniem zabytków architektury znajdujących się na terenie Gminy Barlinek. Jak się okazuje, na terenie gminy znajduje się 40 obiektów zabytkowych. Zachęcamy do zapoznania się z rejestrem (pdf).

W 17 punkcie porządku obrad Rada Miejska jednomyślnie zaakceptowała projekt uchwały w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Barlinek prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków położonych w Barlinku przy ul. Ogrodowej od Komornika Skarbowego w zamian za długi. Tym samym gmina będzie mogła w przyszłości wykorzystać teren dawnej cegielni i kopalni żwiru na własne cele lub odsprzedać inwestorom.

MIKA

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja z działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
7. Informacja o stanie Gminy Barlinek oraz perspektywy rozwoju w aspekcie pozyskiwania nowych inwestorów.
8. Stan prawny oraz zagospodarowanie zabytków architektury znajdujących się na terenie Gminy Barlinek.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w obrębie Równo na rzecz Gminy Barlinek – dz. nr 361/11.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu – dz. nr 118/21.
13. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości – dot. dz. nr 67 oraz 353/8 i 353/11.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy alei 1 Maja stanowiącej własność Gminy Barlinek – dz. nr 49/27.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy alei 1 Maja stanowiącej własność Gminy Barlinek – dz. nr 49/26.
16. Projekty uchwały w sprawie:
• wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej – dz. nr 98/18 oraz część dz. nr 2121/3;
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek
– część dz. nr 2121/3.
17. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Barlinek prawa użytkowania wieczystego gruntu
i własności budynków wybudowanych na tym gruncie położonym w Barlinku przy ul. Ogrodowej od Komornika Skarbowego w zamian za długi.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek - dz. nr 44/3.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek – dz. nr 501/5.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek – dz. nr 501/5.
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek – dz. nr 721.
22. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.
23. Projekt uchwały w zakresie zawarcia porozumienia z Gminą Przelewice w sprawie kierowania osób potrzebujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie.
24. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
25. Sprawy różne.
26. Zakończenie obrad.


Odsłon: 3719 | Drukuj

Komentarze (6)
1. 02-11-2012
 
I znowu zacznie sie picie wokół placu zabaw a juz mieszkańcy sie cieszyli ze zostanie ukrócony ten proceder w Rychnowie
 
aga1706
2. 01-11-2012
 
Odnośnie do przewozów szkolnych najpierw powinien przewoźnik posiadać licencje na przewóz szkolny, a nie stawianie przy każdej posesji przystanku D15. Według ustawy burmistrz jest zobowiązany do bezpiecznego dowozu dzieci do szkoły, a z tego co Pan Burmistrz powiedział na sesji rady miejskiej to Panu bardziej leży na sercu interes przewoźnika, a nie bezpieczeństwo dzieci.Wcale się nie dziwię, że rodzice walczą o ich bezpieczeństwo, tak samo bym zrobił. :cry
 
lasker74
3. 01-11-2012
 
Pan Burmistrz nic nie robi w sprawie zatruwania GT. Trudno się dziwić, że P. Maciejewski porusza ten temat, może i mieszka na GT ale nie sam tylko wkoło mnóstwo ludzi. A nikt nic nie robi:(:(:(
 
Odeta
4. 01-11-2012
 
Brakuje mi w odpowiedziach Burmistrza odpowiedzi na zapytanie Pana Maciejewskiego w pilnej sprawie zatruwania "Górnego Tarasu" przez HACON toksycznym smrodem.
 
janko
5. 01-11-2012
 
BOK to wielka ściema tak na prawdę zero promocji na rynku Polskim ba wojewódzkim, jaką to promocje miasta ten instytut zrobił powiem wam że żałosne jest to co czytam i te zasługi dla BOK promocja miasta polega na promowaniu go na zewnątrz a nie dla mieszkańców to jakiś żart.
 
george
6. 01-11-2012
 
Widać ,że radni dbają o swoje interesy. |Pan maciejewski martwi się zadymieniem Górnego Tarasu bo tam mieszka, pan Zieliński garbem na Zielnej bo tam mieszka, pan Romaniuk - juz z uporem maniaka - koncesja dla siebie na sprzedaż alkoholu itd. itd. Prawdziwi społecznicy.....
 
persona non grata

  • Tylko zarejestrowanii użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
  • Zauważyłeś błąd w serwisie, a może masz jakąś sugestię? Zgłoś go tutaj.
  • Za wszelkie uwagi będziemy bardzo wdzięczni.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team

 
Sondy
Czy gmina powinna po raz kolejny wesprzeć finansowo policję?
 
Reklama
Ogłoszenia
Sprzedam dom na wsi z ogrodem
Sprzedam wózek dla lalek
Telefon MaxCom MM822BB gwarancja! cena 100 zł
MATIZ 2000 ROK - sprzedam
Odkurzacz wodno-piorący
Fotorelacje
Ostatnie komentarze
27.02.07:56
 POLICJA ZNOWU W POTRZEB
(10 komentarzy)
26.02.21:31
 BRATEK TRZYMA KCIUKI ZA
(1 komentarz)
26.02.20:16
 Wszystko co dobre... cz
(1 komentarz)
26.02.17:16
 ZLIKWIDUJĄ PODSTAWÓWKĘ?
(11 komentarzy)
25.02.17:55
 Kolorowy oddział
(2 komentarze)
Polecamy
Redakcja serwisu barlinek24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów, komentarzy do nich, jak również wpisów na forum.
Wszystkie zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i upublicznienia ich bez wiedzy i zgody autora.
Niezależny Portal Internetowy S.C. - Rok założenia 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.