barlinek BARLINEK
Barlinek barlinek
Menu główne
Moje Miasto
Historia Barlinka
Barlinek z lotu ptaka
Barlinek nocą...
Barlinek wczoraj i dziś
Ciekawostki z Barlinka
Gdzie to jest?
730 lat Barlinka - film
Niezbędnik
Ważne telefony
Przegląd prasy
Puls Barlinka
Echo Barlinka
Zamówienia na telefon
Pizza na telefon
VIP Pizza
Pizzeria Verona
Pizzeria Wielkopolanka
Na Murze Bar&Grill
Komunikacja
Logowanie
Polecamy
XXXIV SESJA Rady Miejskiej Drukuj Email
Oceny: / 13
KiepskiBardzo dobry 
11.01.2013.

Image
XXXIV SESJA Rady Miejskiej
Dnia 20 grudnia 2012 roku odbyła się XXXIV Sesja rady Miejskiej w Barlinku. Obrady odbywały się w Sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Podwale 9. Ostatnia w 2012 roku sesja rozpoczęła się od małego przedstawienia, które zaprezentowali przybyli na sesję kolędnicy. Zbierali oni datki dla dzieci z Wietnamu i budowę studni w Sudanie.

Najważniejszymi punktami porządku obrad były:
Zapytania i wolne wnioski:
- Radny Mariusz Maciejewski pytał o los ruchomej reklamy obrotowej na Rondzie Bankowym
- Radny Romuald Romaniuk krytycznie ocenił obecny stan oświetlenia i dekoracji świątecznych w mieście
- Radna Elżbieta Kasperkiewicz zwróciła uwagę na słabe oświetlenie przejść dla pieszych

Odpowiedzi Pani Burmistrz Barlinka:
- Reklama obrotowa będzie przeniesiona na skrzyżowanie ulic Ogrodowej i 1 Maja
- Aby ładnie oświetlić świątecznie Barlinek należy wyasygnować kwotę rzędu 60-80 tys. zł/sezon (dzierżawa), co na razie przekracza możliwości gminy.
- Władze gminy zauważają niebezpieczne punkty i analizują możliwości zakupu w przyszłości dodatkowych lamp oświetleniowych w technologii LED, w miarę możliwości z wykorzystaniem dofinansowania spoza budżetu.

Podczas realizacji 6 punktu porządku obrad Pan Dawid Zyskowski z Federacji Zielonych GAJA przedstawił projekt „Drogi do Natury – Kampania na rzecz zadrzewień” mający na celu ochronę lokalnych alei przydrożnych. Najciekawsze wnioski wynikające z prelekcji to fakt, że większość alei przydrożnych jest wycinanych zupełnie bezpodstawnie i bazując na doświadczeniach i statystykach naszych zachodnich sąsiadów można stwierdzić, że argumenty dotyczące mniejszego bezpieczeństwa ruchu na drogach z alejami przydrożnymi są nieuzasadnione. Obecnie opatentowana przez Polaków bariera energochłonna pozwala ponadto zabezpieczyć pojazd przed kontaktem z drzewem pochłaniając do 90% energii zderzenia.

Podczas dyskusji nad uchwałą dotyczącą uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2013 – 2023 odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz została przez Panią Skarbnik Ewę Patrzałek przedstawiona autopoprawka do projektu uchwały. Radny Cezary Michalak ubolewał nad odsunięciem na dalszy plan inwestycji związanych z ulicami Flukowskiego i Łokietka, natomiast Radny Romuald Romaniuk zdecydowanie zaprotestował przeciw wykreśleniu z WPF realizacji boiska wielofunkcyjnego i dokończenia drogi w Rychnowie, jednocześnie oskarżył Burmistrza o złe intencje w stosunku do Rychnowa.

REKLAMA

Radny Eugeniusz Trafalski przypomniał, że od kilku lat walczy o różne inwestycje na terenach wiejskich, które są systematycznie odsuwane w czasie. Podkreślił, że w jego opinii nie dba się o tereny wiejskie. Mamy 20 sołectw, które są zaniedbywane, szczególnie jeśli chodzi o drogi i inną infrastrukturę jak oświetlenie, boiska i świetlice. Radny Łukasz Stankiewicz stwierdził, że boisko w Rychnowie jest rzeczą ważną, ale drogi są ważniejsze dla mieszkańców gminy. Ostatecznie Rada Miejska przyjęła projekt w wersji proponowanej przez Burmistrza w stosunku głosów: 7 za, 6 przeciwnych i 1 wstrzymujący się.

Punkt 19 porządku obrad – projekt Budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok – wzbudził wśród radnych barlineckiej Rady Miejskiej wiele emocji. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu, podobnie wypowiedziały się Komisje Rady, składając jednocześnie kilka dodatkowych wniosków do budżetu. Część z wniosków została uwzględniona w projekcie uchwały – autopoprawkę nr 1 przedstawiła Pani Skarbnik. 

Na temat budżetu 2013 wypowiedział się Radny Mariusz Maciejewski, który zaproponował wstrzymanie kosztochłonnej inwestycji, jaką jest przebudowa hali sportowej przy ulicy Gorzowskiej na bibliotekę miejską. Ta sprawę opisaliśmy dokładniej w artykule „Roztropność czy polityka? - Gorący temat budowy Biblioteki Miejskiej

Po długiej dyskusji propozycji nie zaakceptowano, natomiast projekt budżetu na 2013 rok został przez radę uchwalony w stosunku głosów 8:4:2 (za/przeciw/wstrz.).

W 20 punkcie porządku obrad Rada Miejska zaakceptowała nowe taryfy opłat za wodę, ścieki i kwoty dopłat.

Ze składu Komisji Rewizyjnej, mimo złożenia rezygnacji, nie odwołano Radnej Alicji Kowalewskiej.

MIKA

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja Federacji Zielonych GAJA nt. projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przekazanej
w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku – dz. nr 241/1.
8. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek (dz. nr 551/18, 777/19 i 777/20, 44/2 oraz 233/9).
9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.
10. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
12. Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
13. Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 r.
15. Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013:
• projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek
na lata 2007 – 2013;
• sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Barlinek przyjętego uchwałą
Nr XVI/220/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2011 roku;
• zmiany zaktualizowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Barlinek w stosunku
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Barlinek przyjętego Uchwałą Nr XVI/220/2011 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 29 grudnia 2011 roku.
16. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
17. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w 2013 roku.
18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2013 – 2023.
19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok.
20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barlinek oraz wysokości dopłaty do 1 m3 wody w okresie od dnia 01.02.2013 r. do dnia 31.01.2014 r..
21. Projekty uchwał w sprawie:
• odwołania radnej ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku;
• powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku.
22. Plan pracy Rady Miejskiej w Barlinku na 2013 rok.
23. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku na 2013 rok.
24. Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku na 2013 rok.
25. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
26. Sprawy różne.
27. Zakończenie obrad.


Odsłon: 4835 | Drukuj

Komentarze (3)
1. 12-01-2013
 
klaudia16 - O jakie konkretnie nieścisłości Ci chodzi? Byłam na sesji i nie bardzo rozumiem, w którym momencie wprowadzani są w błąd mieszkańcy? Może wyjaśnisz?
 
JoannaR
2. 12-01-2013
 
Oświetlenie Barlinka jest nieprawidłowe.Nie tylko przejścia dla pieszych,ale i inne miejsca.Karygodny jest w ogóle brak oświetlenia na odcinku ul. Szosowej od osiedla mieszkaniowego do ronda im.Ofiar Katynia.Panujące tam ciemności prawdopodobnie ośmieliły bandytów do włamania na stację transformatorową GPZ w czasie którego zamordowano pracownika Enei.Odpowiedź Pani Wiceburmistrz w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych jest zdawkowa i wymijająca.Jednoznacznie wynika z niej,że w tej sprawie nic nie zostanie zrobione.Zresztą niejednokrotnie już wspominałem,że osoba prowadząca w gminie sprawy oświetlenia jest niekompetentna i zawodowo nie przygotowana do tych czynności.
 
wacek40
3. 11-01-2013
 
Panie Redaktorze MIKA nie wiem czy umyślnie czy nie, ale nie rzetelnie relacjonuje Pan przebieg sesji. W pańskim artykule jest wiele nieścisłości. Mam prośbę żeby na przyszłość nie wprowadzał Pan mieszkańców w błąd. 
 
RR
 
klaudia16

  • Tylko zarejestrowanii użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
  • Zauważyłeś błąd w serwisie, a może masz jakąś sugestię? Zgłoś go tutaj.
  • Za wszelkie uwagi będziemy bardzo wdzięczni.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3
Polska adaptacja - JoomlaPL.com Team

 
Sondy
Czy gmina powinna po raz kolejny wesprzeć finansowo policję?
 
Reklama
Ogłoszenia
Sprzedam dom na wsi z ogrodem
Sprzedam wózek dla lalek
Telefon MaxCom MM822BB gwarancja! cena 100 zł
MATIZ 2000 ROK - sprzedam
Odkurzacz wodno-piorący
Fotorelacje
Ostatnie komentarze
27.02.07:56
 POLICJA ZNOWU W POTRZEB
(10 komentarzy)
26.02.21:31
 BRATEK TRZYMA KCIUKI ZA
(1 komentarz)
26.02.20:16
 Wszystko co dobre... cz
(1 komentarz)
26.02.17:16
 ZLIKWIDUJĄ PODSTAWÓWKĘ?
(11 komentarzy)
25.02.17:55
 Kolorowy oddział
(2 komentarze)
Polecamy
Redakcja serwisu barlinek24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów, komentarzy do nich, jak również wpisów na forum.
Wszystkie zdjęcia chronione są prawami autorskimi. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i upublicznienia ich bez wiedzy i zgody autora.
Niezależny Portal Internetowy S.C. - Rok założenia 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone.