czwartek 30 marca 2017r.   imieniny: Amelia, Aniela, Jan
Image
BRATEK TRZYMA KCIUKI

W środę 22 lutego na portalu Barlinek24.pl ukazał się artykuł pt.: "Zlikwidują podstawówkę”, który rozpoczyna się od słów Budynkiem zainteresowane jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”. Tym samym Stowarzyszenie bez własnej wiedzy i zgody, zostało uwikłane w konflikt pomiędzy Radą Miasta Pełczyce a mieszkańcami zaangażowanymi w działania na rzecz obrony Szkoły Podstawowej w Chrapowie.

 

Informacji tej nie potwierdza zarząd Stowarzyszenia, który nigdy nie zajął formalnego stanowiska w sprawie budynku Szkoły. Zarząd Stowarzyszenia chciałby zapewnić obie strony o swojej bezstronności ww. sprawie i życzy aby sporna sytuacja znalazła jak najlepsze rozwiązanie.
 
Stowarzyszenie „Bratek” zostało założone w 2003 roku przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku, która borykała się z wizją likwidacji. Założyciele „Bratka” pamiętają i wiedzą co znaczy lęk przed zamknięciem Placówki, która ma swoją historię, osiągnięcia, pragnie chronić pracowników a przede wszystkim dzieci i młodzież, dla których została powołana.

REKLAMA

Zarząd Stowarzyszenia w odpowiedzi na komentarze czytelników artykułu informuje, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”- prowadzi niepubliczne placówki edukacyjne, które podlegają nadzorowi i kontroli tak jak placówki publiczne. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego – wszelkie jego działania mają charakter jawny, podlegają obowiązkowym corocznym audytom zewnętrznym, oraz kontrolom wydatkowania środków publicznych prowadzonym przez odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego.

Podsumowując:
Tak -  mamy potrzeby lokalowe - bo osób potrzebujących profesjonalnej pomocy jest coraz więcej. Liczba uczniów objętych bezpłatną systemową edukacją w wieku 3-25r. życia - 119, liczba dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia korzystających z bezpłatnej terapii logopedycznej, pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej oraz innych form pomocy specjalistycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju – 130.

Tak - za naszą pracę dostajemy wynagrodzenie. Wysokość zarobków skalkulowana jest na poziomie średniego wynagrodzenia pracowników i nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego. Zgodzie z przepisami Nauczyciele otrzymają dodatek trudnościowy za pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i głębszą.

Tak - utrzymujemy wysoki współczynnik zatrudnienia- zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz innych aktów prawnych regulujących działalność edukacyjną, opiekuńczą dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Tak - często znamy tych których zatrudniamy, chodziliśmy z nimi do szkoły, nasze dzieci chodziły wspólnie do przedszkola, na zajęcia pozalekcyjne lub zwyczajnie mieszkaliśmy „po sąsiedzku”.

Tak - Nasi pracownicy bez wyjątku! mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania swojej pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Tak- do obsługi blisko 130 pracowników zatrudniamy kilku pracowników administracyjnych

Tak - poza działalnością za którą pobieramy wynagrodzenie prowadzimy działania o charakterze wolontarystycznym, bezpłatne konsultacje, zajęcia terapeutyczne – z których skorzystało do tej pory blisko 200 rodzin.

Tak - aplikujemy o dodatkowe środki w różnych konkursach, których celem jest poszerzenie oferty świadczonych usług w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i często je otrzymujemy, dzięki rzetelnej i profesjonalnej realizacji zadań oraz prawidłowego rozliczania się projektowych budżetów.

Image

Nie - nie chcemy być stroną w żadnym konflikcie.

Nie - nie odmawiamy nikomu dostępu do edukacji i rehabilitacji, jeśli spełnia kryteria mieszczące się katalogu celów statutowych naszej organizacji.

Nie - nie zatrudniamy pracowników na podstawie związków rodzinnych i znajomości. Podstawą zatrudnienia są kwalifikacje i predyspozycje osobowe.

Nie -  nie wykorzystujemy nigdy w żadnej sprawie „niepełnosprawności” jako karty przetargowej do zdobycia środków finansowych.

Cechą naszej organizacji jest jej transparentność- zapraszamy osoby zainteresowane strukturą formalno – prawną, funkcjonowaniem  Stowarzyszenia do siedziby „Bratka”  w Barlinku przy ul. H.Sienkiewicza 15 oraz na stronę internetową bratek-barlinek.pl

Dziękujemy portalowi Barlinek24.pl za umieszczenie niniejszego tekstu.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "BRATEK"

*** 

Od redakcji:
W uzasadnieniu do uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrapowie napisano m.in., "Budynek szkoły zostanie przeznaczony na utrzymanie funkcji oświatowej - niepubliczna szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej". W trakcie dyskusji i pytań potwierdzono, że chodzi o Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek". Jak stwierdził burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk, jest po wstępnych rozmowach w tej sprawie. I chciałby, aby udało się to zrealizować. 

Poniżej prezentujemy fragment wypowiedzi burmistrza Pełczyc.

Dodaj komentarz

Komentarze użytkowników anonimowy będą opublikowane po akceptacji przez moderatorów. Zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze bez akceptacji. Prosimy zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież