czwartek 30 marca 2017r.   imieniny: Amelia, Aniela, Jan

Image
Młodzieżowa Rada Miasta
Zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w  wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III Kadencji! Bycie radnym to nauka demokracji i samorządności, a także możliwość wpływania na kształt życia młodych ludzi w Barlinku. Dla młodzieży jest to wyzwanie, ale i szansa na realizację wielu pomysłów. Udział w pracach MRM Barlinka to zadanie odpowiedzialne i zaszczytne, reprezentuje się przecież koleżanki i kolegów ze swojej szkoły.   

ZARZĄDZENIE WYBORÓW

W dniu 27 lutego 2017 roku, na podstawie § 37 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. Burmistrz Barlinka zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji na dzień 23 marca 2017 roku (czwartek) w godzinach 9.00 – 14.00.
 
OKRĘGI I MANDATY

Na podstawie § 14 ust.3 i § 38 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. w skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli szkół gimnazjalnych i do ośmiu przedstawicieli zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Barlinek. Miasto Barlinek dzieli się na 4 Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

REKLAMA

Łącznie szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przysługuje 20 mandatów:
po cztery mandaty:
• Publiczne Gimnazjum Nr 1, im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku.
• Publiczne Gimnazjum Nr 2, im. Mikołaja Kopernika w Barlinku,
• Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku.
osiem mandatów:
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Na podstawie § 40 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. za przeprowadzenie wyborów w danym Okręgu Wyborczym, a zatem w danej szkole, odpowiada Obwodowa Komisja Wyborcza powołana przez samorząd szkolny. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego i sekretarza ustala samorząd szkolny. Powołanie komisji w formie uchwały Samorządu Szkolnego określający skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem funkcji Przewodniczącego i sekretarza, samorząd szkolny składa na piśmie w terminie do 07 marca  2017 r. do Burmistrza Barlinka. Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku – pok.17.

UWAGA KANDYDACI DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA BARLINKA!!!!
Należy zgłaszać się do  Obwodowej Komisji Wyborczej ze swojej szkoły
po listy poparcia, które  wraz z 30. podpisami uczniów szkoły i programem wyborczym kandydata należy zwrócić komisji wyborczej do dnia 16 marca 2017 roku. 
 

ZADANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

• Ogłoszenie wyborów w szkole, poinformowanie uczniów o pobieraniu kart poparcia na kandydatów, zasadach głosowania i kandydowania oraz udostępnienie ordynacji,

• Wydanie list do zbierania głosów poparcia przyszłym kandydatom - sporządzenie list osób, które kandydują oraz zliczenie głosów poparcia,

• Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na radnych ze szkoły,

• Przekazanie ostatecznej listy kandydatów wraz z listami ich poparcia w dniu 17 marca 2017 roku Burmistrzowi Barlinka,

• Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania,

• Przeprowadzenie i nadzór nad głosowaniem w dniu 23 marca  2017 r. (czwartek), w godz.9.00-14.00, zliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządzenie protokółu z wyborów w okręgu.

• Przekazanie protokółu z wyboru w okręgu Burmistrzowi Barlinka.


OGŁOSZENIE LISTY RADNYCH

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze o wynikach wyborów w okręgach, sporządza protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych członków Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych.

Burmistrz Barlinka przekazuje protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Pliki do pobrania (zip):
Ogłoszenie wyborów do MRM Barlinka,
Kalendarz wyborczy,
Wzór listy poparcia,
Oświadczenie kandydata,
Oświadczenie rodzica.

Zdzisław Kik
Kierownik Referatu Oświaty,
Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Dodaj komentarz

Komentarze użytkowników anonimowy będą opublikowane po akceptacji przez moderatorów. Zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze bez akceptacji. Prosimy zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież