pldaenfrdeuk


 sobota 23 marca 2019r.   imieniny: Katarzyna, Piotr, Zbysław

Reklama

A A A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Barlinku zaprasza do złożenia oferty cenowej (pdf) na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego podczas realizacji modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku informuje, że posiada do odsprzedania gruz budowlany.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Barlinku ogłasza ustny nieograniczony przetarg (pdf) na sprzedaż prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego o pow. 60,97m2 w Pełczycach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Barlinku ogłasza pisemny nieograniczony przetarg (pdf) na wykonanie okresowych kontroli instalacji gazowych w zasobach Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Barlinku informuje o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż odrębnej własności lokalu położonego w Pełczycach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” w Barlinku ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (pdf) na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Pełczycach w budynku przy ul. Ogrodowej 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 329/10.000.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Barlinku przedstawia harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania za okres 2017/2018 (pdf).