pldaenfrdeuk


 wtorek 17 września 2019r.   imieniny: Ariadna, Franciszek, Justyna

Reklama

A A A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Barlinku informuje, że dnia 01.09.2019r. firma PROGRES Adam Piotrowski będzie wykonywać, za odpłatnością, usługi sprzątania klatek schodowych w zasobach naszej spółdzielni. Wykaz klatek schodowych objętych sprzątaniem (pdf).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Barlinku informuje, że wybrana została firma, która będzie wykonywać, za odpłatnością, usługi sprzątania klatek schodowych w zasobach naszej Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na usługi sprzątania klatek schodowych (pdf).

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Barlinku przedstawia harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania za okres 2018/2019 (pdf).

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku informuje, że w wyniku przetargu na wykonanie przeglądu budowlanego pięcioletniego budynków mieszkalnych wielorodzinnych i niemieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku wybrano najkorzystniejszą ofertę (pdf).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku realizując postanowienia § 31 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku zwołuje WALNE ZGROMADZENIE członków na dzień 8 czerwca 2019 roku na godz. 9:00 wg załączonego porządku obrad (pdf).

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku informuje, że w wyniku przetargu na wykonanie remontu pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Stodolna nr 1 kl. sch. "D", "E" i "F", Żabia nr 11 i Szpitalna nr 13 kl. sch. "E" i "F" w Barlinku wybrano najkorzystniejszą ofertę (pdf)