środa 17 października 2018r.   imieniny: Lucyna, Małgorzata, Marian

Reklama

barlinek

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 17.05.2018 r., znak: SZ.RET.070.4.51.2018.NJ zawiadamia o taryfach za wodę i ścieki obowiązujących od dnia 05.06.2018 r. do 04.06.2019 r.

Ceny zostały opracowane zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).

Informujemy, że z treścią decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 17.05.2018 r., znak: SZ.RET.070.4.51.2018.NJ w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.pwkplonia.pl 

 

barlinek

 

Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” Sp. z o.o. 

[Artykuł sponsorowany]